fistart.design

Általános Felhasználási Feltételek

Azzal, hogy belép a PopulArt Menedzsment Kft. (továbbiakban PopulArt) által üzemeltetett weboldalra, Felhasználónak minősül, mellyel elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem szerződött a Felhasználó az oldalon.

Szigorúan tilos az oldalon található bármely tartalom, bármely módszerrel történő sokszorosítása, másolása, terjesztése, publikálása, módosítása, továbbadása, beleértve az elektronikus készülékek útján történõ eljárásokat is. Kivétel ez alól, ha rendelkezik a PopulArt előzetes engedélyével. E tilalom különösen vonatkozik az oldalon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra.

Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezre mentheti és kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A PopulArt nem felel más természetes vagy jogi személyek hirdetéseiért, amelyek az oldalon megjelennek. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Így a PopulArt követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az oldalról adatot, információt átvenni csak az oldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, az egyértelmű hivatkozást pedig minden esetben az oldalra mutató linkkel együtt minden közlésnél feltünteti. A PopulArt az oldalon olvasható tartalomból eredő bármiféle károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A PopulArt a hírlevél szolgáltatás Felhasználóinak adatait tárolja, továbbá megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a tárolt adatok jogsulatlan személyek számára ne hozzáférhetőek, azaz védettek legyenek.

A PopulArt a megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli, és azokat harmadik személynek a jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetét kivéve sem adja ki. A hírlevél szolgáltatás Felhasználója hozzájárul ahhoz, hogy PopulArt a Felhasználó által megadott adatok segítségével kapcsolatba lépjen vele, rendszeresen tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról. A hírlevél szolgáltatás felhasználója kijelenti, hogy az általa megadott adatok minden esetben megfelelnek a valóságnak.

A PopulArt nem felel az oldal működésének szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredendő károkért. Így a Felhasználó nem támaszthat ebből bármilyen anyagi követelést.

A PopulArt az Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakat egyoldalúan módosíthatja, de ezt köteles a Felhasználó tudomására hozni az oldalon közzétéve. Amennyiben a Felhasználó ezt követően az oldalszolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosításokat elfogadta.

Az oldalon található anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá PopulArt előzetes írásbeli engedélye nélkül az oldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A www.populart.hu címen elérhető Internetes oldalt a PopulArt Menedzsment Kft. üzemelteti.

Copyright © PopulArt 2009 | Felhasználási feltételek